Patrimoine permission

ALLIGNY-EN-MORVAN

DE
KERK
van
SINT HILAIRE


St Hilaire


ALLIGNY-EN-MORVAN PATRIMOINE

Vereniging tot behoud van de geschiedenis van Alligny
Gemeentehuis 58230 Alligny-en-MorvanDit schrijven is gemaakt door de vereniging tot behoud van het
erfgoed van Alligny in 1998.

- Acknowledgments :

- Le Morvand, Tome deuxième (J.F.BAUDIAU, 1866).
- Monographie d'Alligny-en-Morvan (J. BRUNEAU, 1905).
- Dans l'ombre du Morvan (L. CHARREAULT, 1933).
- La cathédrale de Nevers et les églises gothiques du Nivernais (M. ANFRAY, 1967).
- Trésors cachés des églises de la Nièvre (LA CAMOSINE, 1990).
- Notes d'André VAN DEN MEERSSCHAUT, Curé (1980).
-Translation into English by courtesy of Michel AILHAUD, teacher of English at the
Lycée Bonaparte - AUTUN 1999.
-English proof reading by H.G. & S.M. Howitt, Reglois.GESCHIEDENIS :

Voor 1460, was de kerk op de andere oever van het riviertje de Ternin gelegen.Onderin de vallei van La Palue dicht bij het gehucht dat tegenwoordig Petit Bazolles heet. Deze kerk is genoemd in een geschreven studie door Pierre d'Ostun in 1380. Van dit gebouw is niets meer over tegenwoordig.

Volgens traditie is de tegenwoordige kerk gebouwd op de plaats van vorige kapel van het kasteel waarvan alleen de noordelijke kapel en klokkentoren over zijn (21e eeuw) Als men de maten bekijkt kan de toren gebruikt zijn voor defensieve doeleinden.

Op 7 februari 1353, richtte Henri d' Alligny een grotere kapel op, waarvan nu geen spoor meer te vinden is.

1460/1464
(Onder paus Pius 11. Einde van de regering van Charles V11 en het begin van die van Louis X1.) Jean de eerste van Fontenette besloot om de kerk dichter bij zijn kasteel te bouwen. (De vallei werd toen geruild met de plaats die het nu heeft) Het koor aan de noordzijde van de kapel werd gerestaureerd in gotische stijl.

1518
De klok genaamd "Marie Jeanne' werd geplaatst Jean de Fontette was toen Graaf van Alligny.

1673
Graf van Etienne d' Aligny en van Vivande de Brouillard.

1693
Graf van Lady Philippe de Montessus, vrouw van Pierre d'Alligny en van Claude (zoon van Pierre Quarre, graaf van Alligny

1775
Restauratie van de sacristie van de zuidelijke kapel.

1778
Graf van Charles de Choiseul

1793
Vervanging van de twee kleinste klokken. Gedurende de franse revolutie werd de noordelijke kapel (gedachteniskapel) gebruikt als salpeterwerkplaats en opslagruimte.

Pen drawing Alligny church

1837/1842
Op initiatief van pastoor Pillien werd de in Romaanse stijl gebouwde schip gesloopt en het schip in de tegenwoordige stijl gebouwd.

1852/1853
Verandering van de Romaanse stijl in het westelijke schip, waarvan gedacht word dat het overgenomen is uit de kerk van La Palue en vergroting van het schip tot 3,33 meter

1856 and 1864
Installatie en wijding van 2 klokken ter herplaatsing van die welke in 1793 weggenomen zijn.

1912
Restauratie van de noordelijke kapel.

1912/1925
Installatie van de glas in lood ramen die zijn gebleven tot de restauratie in 1960-1980.

1956
Installatie van een elektrisch klokkenluid systeem.

1960/1980
Restauratie van het interieur van de kerk op initiatief van de priester Andre van den Meerschaut.


DE KLOKKEN.

De grootste 'Marie Jeanne' draagt de datum 1518 en de wapenen van Jean 11 de Fontette met een inscriptie in gotische letters die zegt:

"IHS MARIA JANNE DE FONTETTE SUIS NOMEE ENVERS DIEU FAIS SUPPLICACION LES AMES DE CEULX SOIET SAULVE QUI SONT CAUSE DE NOS REFECTIONS..."

("IHS MARIA JANNE DE FONTETTEBEN IK GENOEMD OM DE ZIELEN TE REDDEN VAN DIEGENEN DIE ONS REDDEN...")

Ze weegt 750 kilo is0,83 m hoog en 1,06 m breed aan de basis Ze is net geen 0,12m dik.

Op 2 april 1856 werd de klok tussen de grootste en de kleinere genaamd "Marie Cesarine' ingewijd door priester Pillien geplaatst in Alligny ,ze weegt 486 kilo.

Acht jaar later werd de hele set klokken kompleet gemaakt met de plaatsing van een klok van 408 kg. Die ingewijd werd en genaamd ' Marie Louise'. Op 11 oktober 1864.

Church tower

EXTERIEUR.

Kwam de Romaanse klokkentoren met de dubbele openingen van de vorige kerk in de vallei van La Palue, of was die er al op deze locatie in 1460 , we weten het niet.

De zuid muur laat nog sporen zien van een voormalige deur. Het gotische frame, ontdekt bij de laatste restauratie is nu bij de noordelijke ingang..

In de nis is een raam waarin de figuren niet meer onderscheiden kunnen worden. Het raam is er bij de laatste restauratie (1912/1925) uitgehaald maar was van binnen dichtgemetseld.

Bij de weg aan de noordzijde van de kerk is de 'steen der doden' Deze steen hoorde tegenover de kerk te liggen, onder een iep (een boom van de waarheid), precies waar nu het oorlogsmonument staat.
#1

RESTAURATIE (1960/1980)

Om de bruikbaarheid van de kerk te verbeteren is het interieur nogal veranderd bij deze restauratie. Het werk werd uitgevoerd op initiatief van Andre van den Meersschaut de pastoor van Alligny en Morvan van 1957 tot1980.

Het werk werd begonnen door verkenners die de stenen afschraapten, gevolgd door het werk van lokale artiesten en handwerkslieden. Het werk liep tot 1980.

Het koor werd gesloten en omgevormd tot een kapel van de heilige sacramenten, om met de woorden van de priester restaurateur te spreken : Niet te groot om te verwarmen. Dus... Een eeuw eerder bij de grote werken 1837 tot1853 was het tegenovergestelde nagestreefd door priester Pillien die zijn kerk te klein vond. In die tijd had Alligny 2500 inwoners, vandaag 680.

Het nieuwe gezicht van de kerk hield in:
- Het laten zien van de stenen muren en pilaren,
- Het plaatsen van nieuwe glas in loodramen,het werk van de Vlaamse glazenier Armand Blondeel.
- Verschillende andere werkzaamheden en ijzerwerk.
- Werk in koper door Marc Henard de beeldhouwer van Saint Leger Vauban. Het timpaan boven de deur die de sacristie scheidt van de kapel van de ' Heilige Sacramenten' (het voormalige koor) is vooral interessant.

#2

DE NOORDELIJKE KAPEL.

Deze is ook genoemd Kapel van de Heilige Jozef (beeld) , deze samen met de klokkentoren is het meest oude deel van het gebouw uit de X11 de eeuw, dat echter in de XV e eeuw werd veranderd.

Deze kapel was de vorige gewijde kapel en tegelijk met de klokkentoren zou ze al bestaan hebben voor de kerk werd verplaatst naar de tegenwoordige plaats in 1460 op bevel van Jean de Fontenette.

Gedurende de franse revolutie , werd de noordelijke kapel slecht behandeld door er salp-eterzuur in op te slaan. Hij was verwaarloosd en gedurende de restauratie in 1912 zijn veschillende overblijfselen van onbekende mensen opgegraven. De grafsteen werd in de vloer van de Saint Hilaire kapel geplaatst.

Plan of church
#3

HET GLAS IN LOOD RAAM VAN DE KAPEL VAN THERESIA VAN LISIEUX.

Dit raam laat de heilige zien mismaakt door haar ziekte, haar ruwe gewaad is voor haar te groot geworden.

Om haar goede daden als een regen van rozen te laten neerdalen, moet ze ze plukken tussen de doorns van haar aardse leven zoals ze eens schreef aan haar zuster Mary. #4

DE KAPEL VAN SAINT HILAIRE.

Het relekwie standbeeld van Sint Hilaire is gemaakt van vruchtbomenhout . De bank waarop de heilige zit moet de relieken bevatten in een rechte holle buis of dunne plank gemaakt door 4 houten plankjes.

Dit type van zittende figuur is gewoon in de X1V e eeuw maar deze positie van toegewijdheid is meestal gereserveerd voor de maagd, Christus of Sint Petrus. Het is zonder twijfel het recht van Sint Hilaire om als patroon Van de parochiekerk deze eer te hebben.

Dit beeld komt waarschijnlijk van de originele kerk in de vallei van la Palue en het renaissance altaar van de kapel in het kasteel van Alligny.

Op de vloer ligt een grafsteen die een vrouw laat zien wier gezicht bedekt is met een voile en waarvan de voeten op twee hazewindhonden rusten. Een jas van wapens een arend met gespreide vleugels en een vaas met lelies.Hieromheen staat in gotische letters:

"CI-GIST NOBLE-DAME KTELINE-DE-POTOT - JADIS - FEMME - DE HUGUES-DE-FONTETTES - EN - SON - VIVANT SEIGNEUR D'ALIGNI - ET - DECEDA L'AN MCCCCLX - ET - VS. PRIEZ - DIEU -PR - SON - AME".

(HIER LIGT DE NOBELE DAME KTELINE DE POTOT EENSDE ECHTGENOTE VAN HUGUES DE FONTETTE HEMZELF DIE STIERF IN HET JAAR MCCCCLX EN BID GOD VOOR HAAR ZIEL.)

Deze grafsteen werd gevonden in de noordelijke kapel bij de restauratie in 1912. Onder deze steen liggen de resten van de dode die gedurende deze werken werden gevonden. #5

THE NARTHEX

Deze word apart gehouden van het schip door een hek van gevlochten ijzer gemaakt door Gilbert Gayzac een handwerksman uit Alligny die het abstracte ontwerp van Marc Henard maakte. Twee grote zeeschelpen zijn gebruikt als wijwaterbassins.

Het beeld in de lagere glas in loodramen dateert van de laatste restauratie en niet van 1933, delen van de oudere ramen werden hergebruikt, speciaal die, die de namen en data van schenkers vernoemen.De ramen in de noordelijke kapel laten de schepping van de wereld zien waar de krachten over het water vliegen om ze vruchtbaar te maken en .. uit chaos te maken een explosie van licht dat het leven van de mens is. De ramen in de zuidelijke kapel laten de krachten zien die men krijgt van het heilige water: Het rijnmakend vuur van liefde, #6

DE KAPEL VAN DE HEILIGE CHRISTINE

Het beeld in deze kapel is naar men zegt gezegend door de Heilige Pater van Ars alvorens het als ex-voto geschonken werd aan de kerk van Alligny. Het stelt een heilige voor die we niet goed kunnen identificeren.maar waarvan we denken dat het de heilige Christina is, want deze heilige wordt altijd afgebeeld met een pijl of ermee doorboort.

De Heilige Christina werd geboren in de 111e eeuw in Toscane. Ze werd bekeerd tot het christendom en brak gouden en zilveren afgodsbeelden in stukken om ze aan de armen te geven.Als straf, haar eigen vader was de rechter, veroordeelde men haar tot verdrinking in het meer van Bolene, met een steen om haar nek. Zij ontsnapte om daarna met pijlen ter dood gebracht te worden De executie werd door haar vaders bevelhebber bevolen. Rechter Julien. (uittreksel uit 'De Gouden Legende' door J Voragine )

St Bernadette
#7

HET GLAS IN LOODRAAM VAN DE HEILIGE BERNADETTE.

Dit raam laat de verschijning zien aan Bernadette van Lourdes. Dit gebeurde op 25 Februari 1858. De witte vlek met menselijke vormen stelt de verschijnende maagd voor. Onder een blauwe hemel,verstoppen groene struiken de holte en de blauwe kleur beneden stelt de rivier de Gave voor.

De maagd vroeg Bernadette om van de bron te gaan drinken, maar het water was een rode modder Bij de vierde poging lukte het haar te drinken,maar toen zat ze vol modder en was geheel overstuur. Ze dacht dat ze gek geworden was. Achter deze visie ligt het symbool van vertrouwen. #8

DE ALTAARSTEEN

De steen is waar de zuiduitgang vroeger was.

Binnenin de nis is een stuk van een sarcophaag opgegraven bij de restauratiewerkzaamheden, waarop een stuk zwaard te zien is. Dit kan de tombe van de eerste graaf van Alligny geweest zijn. #9

DE ZUIDKAPEL

Dit is nu de doopkapel.Het raam is een herinnering aan het schoonmakende vuur van heilige liefde dat verlicht en verandert.

Om de doopruimte af te sluiten is er een ijzeren hek waarvan het centrale motief een vis is Dit werk is gemaakt bij de lokale handwerksman Gilbert Cayzac volgens een beschrijving van de priester restaurateur.

Fish

De steen symboliseerd de heilige sacramenten voor de christenen door de heilige olie., terwijl de vis staat voor de eerste christelijke symbolen.

Men denkt dat de doopvont uit de Merovingische tijd is. Het deksel waarop het symbool van de vis staat gaat terug naar de laatste restauratie.

Een dubbele deur van solide eiken, gemaakt door Gilbert Marie (1) volgens een ontwerp van Marc Henard gaat open naar de grote zuidelijke trappen met zijn ijzeren hek gemaakt door Jean Claude Malivert, een handwerksman uit Alligny en Morvan.

Aan de andere kant van de deur staan 2 antieke houten kasten de ene met glazen ramen bevat de kerkschatten (XV111 en X1X eeuw). Men zegt dat ze toebehoord hebben aan de franse schrijver en lid van de academie Rene Bazin. #10

HET KOOR

E en deur met glas met een ijzeren hendel ook in de vorm van een vis gaat open naar het koor in gotische stijl dat de kapel van de heilige sacramenten werd (1461/1464).

Het symbool van de vis is herhaald in de ramen en op het gehamerde koperen tabernakel gemaakt door Bernard Henard.

Stukken van oude delen van het vorige altaar van de kerk werden gebruikt om de roze granieten mansa (of altaar top) van het tegenwoordige altaar te maken. #11

DE PIETA

De Pieta is van gepolychromeerd hout gemaakt Ze is uit de XV eeuw of vroeg XV! ,en is geclassificeerd als historisch monument op 21 Maart 1957 hoogte 52 cm.

De Heilige maagd is gekleed in een blauwe mantel die haar hoofd met een muts bedekt en een doek die haar gezicht bedekt. Haar kleed is rood met groen aan de uiteinden. Met haar hoofd enigszins gebogen en een zeer serene gezichtsuitdrukking, beschermt ze het Christusgezicht met haar rechterarm, met de linker hand houd ze Christus rechter arm vast om hem voor vallen te behoeden.

Christus is afgebeeld met een doornenkroon, zijn haar is bruin en aan de rechterkant bloedt hij.. Zijn hoofd is achterover gebogen maar hij lijkt niet dood omdat zijn gebogen rechter been ingespannen lijkt. Zijn handen liggen vlak over elkaar Het gezicht laat geen spanning zien, zijn uitdrukking is fijn en regelmatig. Hij lijkt vreedzaam en laat geen tekenen van pijn zien.

In de Duitse gotische kunst uit de middeleeuwen bij het schilderen en beeldhouwen was de maagd meestal uitgebeeld gekleed in een grote mantel met het lichaam van Christus liggend op haar kleed. Zijn hoofd achterover liggend, zijn lichaam stijf. Dit waren tragische beelden, Maar gedurende de XV eeuw , gingen artiesten meer details maken in uitdrukking en anatomie. In dit opzicht is de maagd van Alligny en Morvan zeker uit die tijd van de late XV en of vroege XV1 eeuw, alhoewel de positie van Christus hoofd en de mantel en de wimpel nog de kenmerken hebben van de XV eeuw stijl. Dus dit beeld is zeker een werk van een lokale artiest die de veranderingen van de tijd meemaakte en de traditie ook volgde.

Virgin of Pity
#12

ALTAAR

In het midden van de transept onder de kerktoren is een stenen nis die de liturgiemeubelen bevat van hout en ijzer, gebouwd door Gilbert Marie (lokale handwerksman), Buisson (een handwerksman ui Saulieu en Rinie Willemen (een Nederlandse artiest) die ontwerpen van de Belgische architect Hugo Servaes uitvoerden.

Het hoofdaltaar, het meesterstuk van dit meubilair was de laatste en posthume gift van de moeder van de priester restaurateur.

De paaskandelaar van Marc Henard is gemaakt als een kolom van vuur.

Een dubbele deur gemaakt van solide eikenhout door Gilbert Marie is naar design van Marc Henard verdeelt de sacristie met de kapel van de 'Heilige Sacramenten' (koor van de kerk). #13

TIMPAAN

TDit gehamerde en geoxideerde timpaan is Marc Henard's meesterwerk. Het is een geschenk van Pastoor van den Meerschaut, die 23 jaar pastoor was, als een teken van 23 godsdienstonderwijs in de Morvan. Hier zijn zijn opmerkingen over de timpaan.

Het bijbelse karakter is duidelijker te onderscheiden als je van de zijkant naar het midden kijkt en schijnt aangetrokken te zijn de een na de ander door het centrale karakter van Christus in zijn glorie(De pantokrator van de Grieken).

Het lichaam is omgeven door het heilige licht gesymboliseerd door een eliptische halo (versica piscis) . Het bovenstuk van de halo die Christus omgeeft gaat binnen in het hart van heiligheid Aan de linkerkant de hand van de schepper wijst naar Jesus als zijn beminde zoon.

De heilige Geest geportretteerd als een duif is iets terzijde als om aan te geven 'Het vliegt zoals het wil'.

Links symboliseert het oude testament de wereld en zijn schepper waarin' De boom van kennis en goede wil' steeds door gaat zijn fruit te geven. De wereld, uitgebeeld door Adam en Eva, Abraham en Johannis Baptistus., die Christus als het Lam Gods erkennen willen het pad van God volgen ondanks het eindeloos lopen en zoeken.

Rechts, het nieuwe testament vertegenwoordigd de wereld door Gods bloed veroordeelt. In het midden staat de levensboom (het kruis) die groeit ter zegening van de naties. Deze wereld is vertegenwoordigd door Jozef en Maria, Johannes de Evangelist en Maria Magdalena wier heiligenkrans geraakt wordt door die van Christus.

De centrale figuur Christus zelf staat hier voor verbinding tussen deze twee werelden die anders niet uit elkaar gehouden kunnen worden.

Onderaan de heiligenkrans,waar Christus voeten zijn,zinkt de krans in de aarde in het hart van het donker dat verklaart de lichtheid in dit deel.

Onderaan het timpaan is een zevenhoofdige draak.het symbool van het kwaad dat vertrapt wordt door Christus die het gebruikt om wat licht terug te laten keren,want de donkerte wordt verandert in licht wanneer de zondaar beseft dat donkerte niets goeds kan brengen Het echte licht kan alleen van Christus in het centrum komen.

Noch Moses die de wet vertegenwoordigt (de tien geboden- het oude testament)noch Petrus(Die de wet van de kerk vertegenwoordigt ( Nieuwe testament)zijn afgebeeld en dit had een doel. Dus alle goedwillende mensen die het niet makkelijk met de wetten hebben horen toch bij Christus op hun eigen manier.

MARC HENARD (1919 - 1992)

Wie was Marc Henard, de ontwerper van de meeste werken gedurende de laatste restauratie ?

Allereerst, de ontmoeting met een monnik die geinteresseerd was in Romeinse avant-garde literatuur leidde hem naar de Benediktijner abdij van La Pierre Qui Vire. Daar bouwde hij in 1949 een altaar in opdracht. Geinteresseerd in de Morvan, hij vond daar alle materialen die een beeldhouwer nodig heeft klaar voor gebruik: steen en hout. De abdij die toen zeer welvarend was ondernam werk wat vele jaren zou gaan duren.en de abt nam Marc Henard in dienst om het uit te voeren. Hij verhuisde toen naar het dichtstbijzijnde dorp, Saint Leger Vauban met zijn jonge vrouw en twee dochters.

Hij moest orthopedisch schoeisel dragen vanwege een granaatexplosie in de tank waarin hij zat in 1940. Hij was spraakzaam , goed gehumeurd , plaagziek, grappig en gepassioneerd.. Voor zijn aankomst had hij in een commune geleefd die opgericht was door de kubistische schilder Albert Gleizes.

Hij was een expert in beeldhouwen. Hij kon brons en andere metalen gieten. Soms werd hij van intolerantie beschuldigt en hij zou steevast antwoorden: Zeker niet. Hij probeerde nooit erkenning of publiciteit voor zijn werk te krijgen.zijn relaties met het artistieke milieu waren alleen voor zijn werkzaamheden.

Nadat zijn vrouw stierf op 38 jarige leeftijd aan leukemie, werd hij een soort eenzame wolf of zoiets als een wilde beer uit de Morvan. Hij was cynisch geworden. Zijn bitterheid openbaarde zich in constante kritiek. Voor hem waren kunstkritieken niets anders dan 'merdaillons' (obsceen franse uitdrukking) In zijn oog waren museumdirek teuren onwetend en allen ' ondergestoft door hun eigen cultuur' Zijn groeiende kwaadheid en ergernis joeg praktisch alle vrienden weg.

Maar zelfs na zijn dood in 1992 blijft de artiest verwonderlijk levend bij degenen die hem kenden en door zijn visie op kunst in onze tijd..

Zijn kunstzin in architectuur, beeldhouwen, schilderen, glaswerk en emailleren heeft ons een nalatenschap gegeven van belang niet alleen in Bourgondie: - In de abdij van La Pierre Qui Vire,waar het voorportaal van buiten te zien is. - In het cultureel centrum van Macon - In de kerken van verschillende dorpen (Saint Leger Vauban en natuurlijk Alligny en Morvan) - Maar ook ver buiten de provincie, Noord Frankrijk en het Moeselgebied. De Isere, de Lot departementen en in het buitenland, Zwitserland en Duitsland

(Uit 'Marc Renard" beeldhouwer uit Bourgondie door Georges Gerard, met toestemming van de schrijver)

Het huis waarin Marc Henard zijn werkruimte had werd omgedoopt in 'Maison Vauban' het ecomuseum van de Morvan.

Alligny-en-Morvan

Tegen de grens van de Cote d'Or en ver in het oosten van de Nievre op de oostelijke heuvelruggen van de Morvan bergen ligt het gehucht Alligny en Morvan, groot 4885 hectare , waarvan2100 hectaren bos en 302 hectaren boerenland.

De beide oevers van de Ternin zijn omgeven door vriendelijk glooiende heuvels die tot 681m hoog zijn op de ter plaatse genoemde' Le Grand Arbre'

Onder de oude regering (voor de franse revolutie in 1789) was Alligny een graafschap dat tot de feodale tijden terug gaat. Voor 1789 was de parochie Van Alligny vooral onderhorig aan de provincie Bourgondie. Het plaatselijke dialect wat nog steeds gesproken wordt laat dit nog duidelijk horen door zijn verschil met dat van de gemeentes in de Nivernais provincie.

Heden ten dagen zijn er 898 inwoners, vergeleken met 2700 in 1865 en 2065 in 1891 niet veel. De economische activiteit in niet beperkt tot alleen maar landbouw.

Er worden kerstdennen gekweekt naast winkelnering in het dorp zoals kruideniers, apotheek, wijngroothandel, cafe, hotel en restaurants met zelfs een dorpscafe. Er zijn ook een aantal handwerkslieden die verschillende vakken uitoefenen, zoals weven, hoeden maken, meubelrestauratie, vis kweken en geloof het of niet een zwepenmaker.ALLIGNY-EN-MORVAN PATRIMOINE

Geregistreerd op 20 januari 1998 onder de wet van 1901.

Kantoor Gemeentehuis van Alligny en Morvan

But de l'association:

La recherche, la connaissance, la mise en valeur et la protection du patrimoine d'Alligny-en-Morvan.

Cotisation annuelle : 50 francs comprenant la fourniture du bulletin de l'association.

ADHESIONS et RENSEIGNEMENTS auprès de:


Martine CHALANDRE(Présidente),Le Defend(03 86 76 14 80)
Pierre MATHE(Vice président),Fétigny(03 86 17 12 12)
(03 86 76 18 22)
Marie-Claude MORVAN(Secrétaire),Pensières(03 86 76 10 76)
André René GAUMONT(trésorier),Fétigny(03 86 76 13 52)
Aimée PLAUCHIER(Secrétaire adjointe),Mont(03 86 76 11 14)Black and white villageGiteRental Homepage.  The gîte at Reglois.  The gîte at Palaizot.  The gîte at Valouze.  The Morvan Homepage.